tagged Animals Birds

Eurasian Eagle Owl

Eurasian Eagle Owl

Taken at the Zoo Neuwied